Az ügyvédi iroda tevékenysége többek között az alábbi szakterületekre terjed ki.

Problémamegoldás:

Dr. Dávid Gyula, az iroda vezetője, több jogterületen szerzett jelentős tapasztalatát, gyakorlatát és emberismeretét is felhasználva több területet érintő problémák kezelésében ért el jelentős sikereket. Olyan esetekben, amikor több jogterület érintett, bonyolult emberi problémákat kell kezelni, megoldani, akkor sokat jelent egy ilyen tapasztalt szakember segítsége. Ilyen esetekben az iroda, mint kreatív tanácsadó lép fel, és az ügy teljes lebonyolítását vállalja. A múltban olyan megoldandó problémák merültek fel, mint például több vagyontárgyat érintő kettős állampolgárságú elhunyt külföldi hagyatékának rendezése, külföldi károsult biztosítói kártérítési igényének érvényesítése, több társaságot érintő akvizíció bankhitellel vegyes szervezése, valamint minden elképzelhető és elképzelhetetlen eset, amely az életben felmerülhet.

Ingatlan ügyek:

Kiemelten foglalkozunk ingatlan ügyekkel, beleértve társasház szervezéseket, és az ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitelét is. Ingatlanok adásvétele során hatékony technikákat dolgoztunk ki a fennálló jogi állapotok megállapításának biztonságára, az ingatlanokkal kapcsolatos műszaki, pénzügyi, adójogi, illeték stb. kérdések vizsgálatára.

Cégalapítás, cégjog:

Cégjog területén a cégek alapításán és megszűntetésén túlmenően komoly tapasztalattal rendelkezünk a gazdasági társaságok működése során felmerülő problémák kezelésében – igazgatósággal, felügyelő bizottsággal, vezető tisztségviselőkkel, ezek jogkörével stb. – kapcsolatos ügyek intézésében. Gyakran vezetünk közgyűléseket, taggyűléseket, kezelünk cégiratokat.

Szerződések készítése:

Irodánk nagy számban készít különféle szerződéseket. Meghallgatva az ügyfelek ügyletkötési szándékát, végig gondoljuk, rendszerbe szedjük és a szükséges szerződést biztosító mellékkötelezettségeket beleépítjük szerződéseinkbe, figyelve a napjainkra meglehetősen bonyolulttá vált okiratok megfelelő alakszerűségére, formai kellékekre.

Végrendeletek, letéti ügyek:

Fokozott figyelemmel és tapintattal készítünk letéti szerződéseket és végrendeleteket. Ezeket jól védett objektumban bérelt széfjeinkben őrizzük, és nyilvántartásunk, a minden konkrét ügyre egyedileg meghatározott kontroll rendszer segítségével garantáljuk az ügylet minden érdekeltjének jogbiztonságát. A végrendeleteket kérés esetén elhelyeztetjük a Magyar Ügyvédi Kamara végrendeleti nyilvántartásában, illetve a végrendeletek országos nyilvántartásában (VONY), amely haláleset esetén a közjegyzők által közvetlenül elérhető.

Közbeszerzés ajánlattevői oldalon:

Közbeszerzési ügyekkel foglalkozunk az ajánlattevői oldalon, részt veszük közbeszerzési eljárásokban teendő nyilatkozatok előkészítésében, szerződések véleményezésében és támogatást nyújtunk az ajánlattevőknek az egész eljárás során.

Munkajog és Társadalmi szervezetek joga:

Munkaviszonyt keletkeztető, módosító és megszüntető okiratok szerkesztése. Mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal képviselete munkaügyi perekben, továbbá Alapítványok, egyesületek alapítása, módosítása, megszüntetése, állandó jogi képviselete.

Családjogi ügyek:

Kollegáinknak évtizedes gyakorlatuk van a különböző családjogi ügyek intézésében. Házassági bontóperekben, házassági szerződések szerkesztésénél fontos szempont a tapintat, és a tapasztalat.

hu_HUHungarian