TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától, értékétől, a résztvevő személyek számától, és sok minden mástól.

Ha a Dávid Társas Ügyvédi Iroda és az ügyfél másként nem állapodik meg, akkor az általános ügyvédi munkadíj a feladat elvégzésére fordított időtől függ.

A munkadíjak nem tartalmazzák a költségeket, díjakat, illetékeket, az utazási költséget.

Telefon-, Fax-, E-mail, és más további irodai kommunikációs eszközök, valamint a városon belüli közlekedés és parkolás díja és költsége a munkadíjban benne foglaltatik Minden más költség és kiadás külön kerül leszámlázásra.

A megbízás megadásakor munkadíj-előleget kell fizetni, ellenkező kikötés hiányában az első 5 óra átalánymunkadíját.

Tulajdoni lapok, cégkivonatok, anyakönyvi kivonatok, és más okiratok beszerzésének átalánydíja az eljárási illetéken kívül a beszerzés költségének díja.

A munkadíjra vonatkozó egyéb feltételek a megbízási szerződésünkben szerepelnek.

 Az itt elérhető megbízási szerződés nem minősül ügyvéd által nyújtható szolgáltatásra irányuló ajánlatnak, ajánlattételre felhívásnak, díjajánlatnak, kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja. 

hu_HUHungarian