Igen, a haszonélvezeti jogot csak ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati, vagy közjegyző által készített közokirati formában lehet bejegyezni, illetve törölni. A közjegyző előtti eljárás során talán kevesebb rugalmasságot lehet tapasztalni, mint az ügyvédi eljárás során, amely kötetlenebb.