magyar angol német francia orosz szlovák cseh
 
 
Ügyvédi irodánkról
Szakterületek
Munkatársaink
Szlovák partneriroda
Munkadíj politikánk
Elérhetőség
Állásajánlatok, gyakorlat
Megközelíthetőség, térkép
Közös élményeink
Hasznos információk
Sürgős
MAG
mag
 

Szakterületek

Az ügyvédi iroda tevékenysége többek között az alábbi szakterületekre terjed ki. 

Problémamegoldás:

Dr. Dávid Gyula, az iroda vezetője, több jogterületen szerzett jelentős tapasztalatát, gyakorlatát és emberismeretét is felhasználva több területet érintő problémák kezelésében ért el jelentős sikereket. Olyan esetekben, amikor több jogterület érintett, bonyolult emberi problémákat kell kezelni, megoldani, akkor sokat jelent egy ilyen tapasztalt szakember segítsége. Ilyen esetekben az iroda, mint kreatív tanácsadó lép fel, és az ügy teljes lebonyolítását vállalja. A múltban olyan megoldandó problémák merültek fel, mint például több vagyontárgyat érintő kettős állampolgárságú elhunyt külföldi hagyatékának rendezése, külföldi károsult biztosítói kártérítési igényének érvényesítése, több társaságot érintő akvizíció bankhitellel vegyes szervezése valamint minden elképzelhető és elképzelhetetlen eset, amely az életben felmerülhet.

Ingatlan ügyek:

Kiemelten foglalkozunk ingatlan ügyekkel, beleértve társasház szervezéseket, és az ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitelét is. Ingatlanok adásvétele során hatékony technikákat dolgoztunk ki a fennálló jogi állapotok megállapításának biztonságára, az ingatlanokkal kapcsolatos műszaki, pénzügyi, adójogi, illeték stb. kérdések vizsgálatára.
Ezzel a témával Dr. Dávid Gyula, Dr. Dávid Zsófia és Dr. Horinka Éva kollégánk foglalkozik.

Cégalapítás, cégjog:

Cégjog területén a cégek alapításán és megszűntetésén túlmenően komoly tapasztalattal rendelkezünk a gazdasági társaságok működése során felmerülő problémák kezelésében - igazgatósággal, felügyelő bizottsággal, vezető tisztségviselőkkel, ezek jogkörével, stb. - kapcsolatos ügyek intézésében. Gyakran vezetünk közgyűléseket, taggyűléseket, kezelünk cégiratokat.
Ezzel a témával Dr. Dávid Gyula, Dr. Dávid Zsófia kollégánk foglalkozik.

Szerződések készítése:

Irodánk nagy számban készít különféle szerződéseket. Meghallgatva az ügyfelek ügyletkötési szándékát, végig gondoljuk, rendszerbe szedjük és a szükséges szerződést biztosító mellékkötelezettségeket beleépítjük szerződéseinkbe, figyelve a napjainkra meglehetősen bonyolulttá vált okiratok megfelelő alakszerűségére, formai kellékekre.
Ezzel a témával Dr. Dávid Gyula, Dr. Dávid Zsófia kollégánk foglalkozik.

Végrendeletek, letéti ügyek:

Fokozott figyelemmel és tapintattal készítünk letéti szerződéseket és végrendeleteket. Ezeket jól védett objektumban bérelt széfjeinkben őrizzük, és nyilvántartásunk, a minden konkrét ügyre egyedileg meghatározott kontroll rendszer segítségével garantáljuk az ügylet minden érdekeltjének jogbiztonságát.
Ezzel a témával Dr. Dávid Gyula, Dr. Dávid Zsófia kollégánk foglalkozik.

Büntetőügyek:

Alkalmanként büntetőügyben is ellátunk védelmet, elsősorban azoknak az ügyfeleinknek az ügyeiben, akik más ügyekben is irodánk partnerei. Közlekedési ügyekben, fiatalkorúak ellen indult büntetőügyekben vagy gazdasági bűncselekmények védelmében vannak komoly tapasztalataink.
Ezzel a témával Dr. Dávid Gyula, Dr. Dávid Zsófia és Dr. Dávid Iván kollégánk foglalkozik.

Versenyjogi ügyek:

A Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiban és az eljárás során hozott kedvezőtlen határozattal szembeni bírósági felülvizsgálat során vállalunk ügyvédi képviseletet. Az ügyek többnyire kartell megállapodások, versenykorlátozó magatartás gyanúja, de lehet fogyasztók megtévesztése, vagy tisztességtelen piaci magatartás vizsgálata is.
Ezzel a témával Dr. Dávid Zsófia kollégánk foglalkozik.

Vállalkozások ügyletei:

Projektfinanszírozás, gazdasági társaságok bankügyletei. Követelésérvényesítés peres,- és nemperes eljárásokban. Társaságok közötti perek. Társaságok működésével és működtetésével összefüggő okiratszerkesztés és jogi képviselet.
Ezzel a témával Dr. Dávid Zsófia kollégánk foglalkozik.

Társadalmi szervezetek joga:

Alapítványok, egyesületek alapítása, módosítása, megszüntetése, állandó jogi képviselete.
Ezzel a témával Dr. Dávid Zsófia kollégánk foglalkozik.

Munkajog:

Munkaviszonyt keletkeztető, módosító és megszüntető okiratok szerkesztése. Mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal képviselete munkaügyi perekben.
Ezzel a témával Dr. Dávid Zsófia és Dr. Horinka Éva kollégánk foglalkozik.

Családjogi ügyek:

Kollegáinknak évtizedes gyakorlatuk van a különböző családjogi ügyek intézésében. Házassági bontóperekben, házassági szerződések szerkesztésénél fontos szempont a tapintat, és a tapasztalat.
Ezzel a témával Dr. Dávid Zsófia és Dr. Horinka Éva kollégánk foglalkozik.

Egyéb jogi kérdések, ügyek:

Irodánk tevékenysége elvileg minden jogi kérdés kezelésére alkalmas, szükség esetén magyar, vagy külföldi partnerirodáknak az adott ügyben nagyobb szakértelemmel rendelkező tagjaival is konzultálunk, vagy végezzük közösen a munkát.
Ezzel a témával Dr. Dávid Zsófia és Dr. Dávid Iván kollégánk foglalkozik.

Idegen anyanyelvű, külföldi ügyfeleink ügyeiben a magyaron kívül angolul is tárgyalunk, levelezünk, de igény szerint német, francia vagy olasz tolmácsot is tudunk biztosítani. Ha irodánk munkatársairól kíván bővebbet tudni, lépjen be a Munkatársaink oldalra.

 

 
az utolsó frissítés időpontja 2013. január 4.

 
  1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 62. • Tel.: (36-1) 275-0410 Fax: (36-1) 394-4352 • info@davidugyved.huimpresszum
© 2015 Minden Jog fenntartva
 
Prosign - honlapkészítés