magyar angol német francia orosz szlovák cseh
 
 
Hlavná stránka
Naša kancelária
Špecializácia
Právny tým
Odmena advokáta
Kontakty a na stiahnutie
Pracovné ponuky a právna prax
Ako nás nájdete, mapa
Spoločné zážitky
Užitočné informácie
 

Špecializácia

Práva k nehnuteľnostiam:

Pravidelne riešime otázky okolo nehnuteľností, počnúc bytových družstiev a sporových konaní týkajúcich sa nehnuteľností. Pri prevode nehnuteľnosti sme vypracovali efektívnu techniku na zabezpečenie právneho stavu a skúmanie technických, hospodárskych, daňových, poplatkových otázok.

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Gyula Dávid, Dr. Zsófia Dávid.

Zakladanie spoločností, korporátne právo:

V oblasi korporátneho práva okrem založení a zrušení spoločností sme nabrali vážne skúsenosti ohľadne riešenia problémov okolo fungovania obchodných spoločností a vybavovania prípadov týkajúcich sa predstavenstva, dozornej rady, vedúcich štatutárov, ich právomocí atď. Pravidelne vedieme vaľné zhromaždenia, členské schôdzky a zaobchádzame s listinami.

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Gyula Dávid, Dr. Zsófia Dávid.

Vyhotovenie zmlúv:

Naša kancelária vyhotovuje veľké množstvo rôznych zmlúv. Vypočujeme si zámer klienta, nad zmluvou premýšľame, sledujeme systémovosť a zabudujeme do nich potrebné vedľajšie povinnosti, tým, že sledujeme formálne záležitosti, ktoré sú v súčasnosti čím viac komplikované.

Problematikou sa zaoberajú kolegyne Dr. Gyula Dávid, Dr. Zsófia Dávid.

Závety a úschovy:

So zvýšenou pozornosťou a taktnosťou pripravujeme zmluvy o úschove a závety. Tieto strážime v prenajímaných trezoroch v dobre strážených budovách a pomocou našej evidencie a kontrolného systému samostatne určeného pre jednotlivý prípad garantujeme právnu istotu každej zúčastnenej osoby.  

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Gyula Dávid, Dr. Zsófia Dávid.

Rodinné právo:

Naši kolegovia majú dlhoročnú prax v rôznych oblastiach rodinného práva. Pri rozvodoch a konštruovaní predmanželských zmlúv taktnosť a skúsenosť predstavujú dôležité hľadisko.

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Zsófia Dávid.

Trestné právo:

Príležitostne sa zaviažeme k obhajobe v trestných veciach, predovšetkým v prípadoch našich klientov, ktorí sú partnermi aj v iných právnych záležitostiach. Vo veciach dopravných nehôd, trestaní mladistvých alebo hospodárskych trestných činoch disponujeme vážnymi skúsenosťami.

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Gyula Dávid, Dr. Zsófia Dávid.

Hospodárska súťaž:

V procesoch na  Hospodárskych úradoch, pri súdnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ponúkame zastupovanie advokátom. Veci sa týkajú najmä kartelových dohôd, ale môže to byť podozrenie z nekalej súťaže, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny alebo vyšetrenie nekalého správania na trhu.

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Zsófia Dávid

Ďalšie právne otázky, záležitosti:

Činnosť našej kancelárie je v podstate vhodná na riešenie každej právnej otázky a podľa potreby konzultujeme s členmi partnerských kancelárií, ktorí majú v určitej veci väčšie skúsenosti, alebo s nimi aj spolupracujeme.

Problematikou sa zaoberá kolegyňa Dr. Zsófia Dávid.

Vo veciach našich zahraničných klientov okrem maďarčiny rokujeme a vedieme korešpondenciu aj po anglicky, ale podľa potreby vieme zabezpečiť aj nemeckého, francúzkeho alebo talianskeho tlmočníka. Keď chcete vedieť viac o našich spolupracovníkoch, vstúpte na stránku PRÁVNY TÝM.

Naša odmena:

Keď ste zvedavý na cenovú politiku kancelárie, vstúpte na stránku ODMENA ADVOKÁTA.

 
az utolsó frissítés időpontja 2013. január 4.

 
  1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 62. • Tel.: (36-1) 275-0410 Fax: (36-1) 394-4352 • info@davidugyved.huimpresszum
© 2015 Minden Jog fenntartva
 
Prosign - honlapkészítés