magyar angol német francia orosz szlovák cseh
 
 
Hlavná stránka
Naša kancelária
Špecializácia
Právny tým
Odmena advokáta
Kontakty a na stiahnutie
Pracovné ponuky a právna prax
Ako nás nájdete, mapa
Spoločné zážitky
Užitočné informácie
 

Odmena advokáta

INFORMÁCIE O  ODMENE ADVOKÁTA

Odmena advokáta je vecou slobodnej dohody. Odmena závisí od zložitosti a hodnoty veci, od počtu zúčastnených osôb a od ďalších skutočností.

Keď sa Dávid a Partneri Advokátska kancelária a klient nedohodnú inak, všeobecná odmena advokáta zavisí od času investovaného na plnenie úloh.

Odmena neobsahuje výdavky, ceny, poplatky a cestovné náhrady.

Telefón, Fax, E-mail a ďalšie kancelárske prostriedky používané na komunikáciu, ďalej preprava v meste a poplatky za parkovanie a výdavky sú zahrnuté v odmene. Iné trovy a výdavky budú samostatne vyfakturované.

Pri poskytovaní poverenia sa platí preddavok, keď nie je inak ustanovené, paušálna odmena za prvých 5 hodín.

Cena za listy vlastníctva, výpisy z obchodného registra, rodné listy a zaobstaranie ďalších listín je okrem poplatkov 3.000 HUF + DPH.

Ďalšie podmienky týkajúce sa odmeny sú zahrnuté v zmluve o právnej pomoci.

ĎAKUJEME, ŽE STE PREŠTUDOVALI NAŠE OZNÁMENIE!

DÁVID A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA.

 
az utolsó frissítés időpontja 2013. január 4.

 
  1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 62. • Tel.: (36-1) 275-0410 Fax: (36-1) 394-4352 • info@davidugyved.huimpresszum
© 2015 Minden Jog fenntartva
 
Prosign - honlapkészítés