magyar angol német francia orosz szlovák cseh
 
 
Hlavná stránka
Naąa kancelária
©pecializácia
Právny tým
Odmena advokáta
Kontakty a na stiahnutie
Pracovné ponuky a právna prax
Ako nás nájdete, mapa
Spoločné záľitky
Uľitočné informácie
 

Pracovné ponuky a právna prax

V súčasnosti hµadáme kolegu na pozíciu:

Advokátsky koncipient

Povaľujeme za dôleľité ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka, záujem a oddanos» pre túto profesiu. ®ivotopisy posielajte na adresu Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Praktikant

Naša kancelária vľdy privíta študentov na letnú, alebo celoročnú stáľ. Počas praxe sa študent môľe zoznámi» osobitos»ami, výzvami advokátskeho povolania, ale takisto sa môľe zúčastni» na pôsobení jednej advokátskej kancelárie s veµkou minulos»ou. Vaše prihlášky očakávame na e-mailovú adresu Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 
az utolsó frissítés időpontja 2013. január 4.

 
  1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 62. • Tel.: (36-1) 275-0410 Fax: (36-1) 394-4352 • info@davidugyved.huimpresszum
© 2015 Minden Jog fenntartva
 
Prosign - honlapkészítés